..

Bagside





Årstallenes farve symboliserer arbejderpartiets vej mod nazismen