Anmeldelser


(Frederiksborg Amtsavis)

20. oktober 2007(Vestegnen)

I ”Garderhusaren fra Humlebæk” formår Keld Graugart på levende vis og ved hjælp af sine aner, at
bringe os tilbage til 1800-tallets frihedskrige om Sønderjylland og Slesvig-Holsten.

Vi begynder hos den gamle gartner Niels, der har mareridt om sine oplevelser som garderhusar i
midten af 1800-tallet. Drømmen bringer os tilbage til krigstiden, og vi rider i krig med Niels og de
andre garderhusarer.
I en levende blanding af fiktion og overleverede beretninger er læseren flue på væggen. Først i
Niels’ krig, senere i bogen i 1864 krigen og endelig hører vi også om frihedskæmperen, gardehusar
Hans Henning Olsen fra 2. verdenskrig.

Udover krigsberetningerne er der mange spændende af Graugarts familiemedlemmer at forholde sig
til i bogen. Vi hører perifert om stamtræsmedlemmer fra Fanø og andre steder i landet, men
hovedvægten lægges, som titlen på bogen også lægger op til, på slægten fra og omkring Humlebæk.

Gennem forfatterens forfædre og slægtninge og andre kendisser fra Humlebæk lærer vi interessante
ting om byens opståen, om Humle bio, Humlebæk Kro, Lousianna og byens udvikling i det hele taget.
Spændende at søen ved Humlebæk Kirkegård er lavet som tilflugtssted for danske krigsskibe.

Hen mod slutningen af bogen når vi til forfatteren selv, der er opvokset på Amager, og har været
garderhusar i Næstved. Vi hører om hans og familiens udflugter til Sletten Strand og sejlture til
Hveen – oplevelser folk med tilknytning til området med garanti kan nikke genkendende til.

Bogen afsluttes med tre stk. familiestamtræ. En rigtig god ide, så man får bedre styr på bogens
mange omtalte personer. Et enkelt minus er, at der omtales lidt for mange personer, der trods
nøjagtig kapitelmarkering kan være lidt svære at holde rede på. Men her hjælper stamtræerne bagest
i bogen, specielt hvis man bruger dem til opslag undervejs.

Men alt i alt en samling friske fortællinger med historisk islæt krydderet af forfatterens gode
indlevelsesevne i fortid og slægtninge samt hans friske og af og til ret giftige kommentarer, så som
den om dagens soldat hvis liv spares, fordi han blot trykker på affyringsknappen til atombomben,
hvorefter han kan tage hjem og holde fyraften med familien.

Kan med rigt udbytte også læses af andre end stamtræsmedlemmer og Humleboere.

Morten Randrup Christensen

30. august 2007(Avisen Norsjælland)

29. august 2007Email: forlaget@fogra.dk